Byggnadsfrågor

Svensken har aldrig tidigare prioriterat det egna hemmet i samma omfattning som idag. Istället för att köpa resor, istället för att köpa en ny bil eller att göra någonting annat för pengarna så är det bostaden som hamnar överst på prioriteringslistan.

Det är roligt – men det för även med sig vissa frågetecken. Inte minst gällande renoveringar och tillbyggnader. I många fall sker nämligen frapperande fel som blir både farliga och kostsamma. Här ska vi ge tips, fakta och kunskap om allt som rör byggnadsfrågor. Välkommen!


Målare

Vad skiljer arbetet som en målare gör mot motsvarande arbete utfört av en lekman? Hållbarhet och livslängd är exempel – ett annat handlar om det rent estetiska. Många privatpersoner ser kostnaden för en målare som en onödig utgift. Man kan, genom att måla på egen hand, spara pengar. Frågan är om man får ett så bra resultat?

I många fall så blir man varse om att det är jobbigt att måla och att den fysiska ansträngning ofta hamnar i den första fasen – i samband med grundjobbet. Fuskar man där så får man också ett betydligt sämre slutresultat. En målare i Stockholm – speciellt vid exteriör målning – är ofta en kostnad väl värd att ta. I synnerhet om man inte har mycket tid till sitt förfogande. Måleriarbeten kräver ofta just det: tid.


Golvläggare

En golvläggare lägger alla typer av golv – från industriella sådana vidare till mattor, laminatgolv och finare parketter i exempelvis fiskbensmönster. Golv som läggs på helt olika sätt och som visar på vilken bred repertoar en golvläggare de facto har – och varför du som privatperson ofta tjänar på att anlita en sådan snarare än att själv ge dig i kast med golvläggning i ditt hem.

I de flesta fall så handlar det inte om några enorma pengar för en golvläggare. Den stora kostnaden lägger man på det golv man köpt in. Med Rot-avdraget så kan man dra av 30% av arbetskostnaden och det gör skillnad. Ska du lägga ett lite dyrare golv i exempelvis vardagsrummet så är en professionell golvläggare i Stockholm en investering värd att ta.


Köksrenovering

Köket är den plats i det svenska hemmet som genomgått den största förändringen under senare år. Fler intresserar sig för matlagning och köket har gått från en lite undangömd plats till en självklar mötesplats för hela familjen. Detta har också gjort att en köksrenovering blivit allt vanligare.

Tyvärr sker också många misstag i samband med dessa. Det är ingen slump att just köket numera passerat badrummet som den plats där flest vatten- och fuktskador äger rum. Av den anledningen så bör man också överväga professionell hjälp med en köksrenovering i Stockholm. Det ger dels ett bättre resultat och dels också en trygghet om olyckan är framme: då kan man på ett enklare sätt föra en dialog med sitt försäkringsbolag.


Markarbete

Ett markarbete sker vid varje typ av byggnation. För att exempelvis en villa ska kunna stå stadigt så krävs det ett gediget markarbete där underlaget förbereds och där huset sedan – år efter år – kan stå utan att det börjar sätta sig eller luta. Ett markarbete är det första – och det viktigaste – momentet där det företag man anlitar gräver och förbereder allting för det som komma skall.

Man kan även se mindre markarbeten i samband med exempelvis dräneringar eller om en villaägare planerar att anlägga en gång eller asfaltera uppfarten. Gemensamt för markarbeten i Stockholm är att de påverkar vardagen en tid efteråt. Tunga maskiner kan exempelvis lämna spår efter sig i trädgården; sår som tar tid att läka och som är förfulande. Dessa är emellertid något som kommer på köpet och försvinner över tid.


Elektriker

En behörig elektriker är – till skillnad mot många andra hantverkare – något som du måste anlita i samband med installationer och exempelvis dragning av el. Detta enligt lag. Drar man som privatperson el på egen hand så begår man ett brott där riskerna är betydligt högre än att man får betala ett vite.

Konsekvenserna kan bli långt värre än så. Det finns otaliga exempel på där villor brunnit ned som en följd av feldragen el och det finns – tyvärr – även många exempel på olyckor med dödlig utgång. Elektricitet är livsfarligt och ska av den anledningen hanteras av utbildade och certifierade personer i form av behöriga elektriker i Stockholm. Då vi idag ser att våra svenska hem använder mer el än tidigare så blir också behovet av elektriker större.


Rörmokare

Behovet av en rörmokare i Stockholm ska inte underskattas. Särskilt inte då man ser att renoveringar i både badrum och kök ökar och då vikten av korrekta rördragningar genom detta blir väsentligt.

Vi ser även att många svenskar väljer lite lyx i vardagen och där man exempelvis vill ha spaanläggningar, pooler eller badtunnor på tomten. I dessa fall kan arbetet från en rörmokare vara det avgörande i hur länge allting håller – och hur riskerna att drabbas av en vattenskada kan minimeras.

Ska du renovera i badrummet hemma så är rådet att du tar hjälp av en rörmokare. Det beslutet ger dig en större trygghet. Både för stunden och den dag du säljer din bostad – detta genom att du kan lämna nycklarna utan oro för en framtida konflikt om dolda fel; något som tyvärr inte är ovanligt då det handlar om rördragningar och avlopp efter en badrumsrenovering.


Arkitekt

Kostnaden för en arkitekt är det som ofta avskräcker privatpersoner för att ta hjälp. En kostnad som man inte ens brytt sig om att kolla upp närmare. Många utgår från att en arkitekt i Stockholm per se är extremt dyr att anlita. Sanningen är den att det A) handlar om väldigt varierande priser och B) är en rejäl investering.

En arkitekt skapar – utifrån dina tankar och idéer – en byggnad som passar dig, dina behov och din budget. Bostäderna blir ofta miljövänliga och klimatanpassade. En annan fråga handlar om att en arkitekt skapar ritningar som ger dig en säker väg till ett bygglov. Ska du bygga till på ditt hus så kommer en ritning av en arkitekt att ge dig större chans till en snabb process. Då betalar du också enbart för den tjänsten.